ao-service-center-flex-werken

Administratie

A&O Service Center heeft voor de administratie een Bewindvoering & Budgetbeheer kantoor dat zich gespecialiseerd heeft op de gebieden bewindvoering, budgetbeheer, curatele en mentorschap. Deze begrippen zullen wij verder toelichten op deze pagina.

A&O Bewindvoering & Budgetbeheer begeleid op een professionele en deskundige wijze mensen die aangewezen zijn op hulp op bovenstaande gebieden.

Bewindvoering

Beschermingsbewind is een wettelijke beschermingsmaatregel en is bedoeld ter bescherming van het vermogen en inkomen van de persoon, van wie zijn financiën onder bewind zijn gesteld.

Bewindvoering schept een overzicht in financiële situaties die problematisch zijn. Op deze manier zorgt de bewindvoerder er mede voor dat er een positieve bijdrage wordt geleverd aan het bieden van rust aan de cliënt. Hierdoor kan de cliënt zich weer concentreren op andere zaken die belangrijk zijn in zijn/haar leven.

Curatele

Curatele is een beschermingsmaatregel, bedoeld voor meerderjarigen, die zowel hun financiële als andere persoonlijke belangen niet (meer) behoorlijk kunnen behartigen. Curatele is veelal bedoeld voor verstandelijk gehandicapten, psychiatrisch patiënten, dementerende ouderen, verslaafden, of mensen die volstrekt niet met geld kunnen omgaan.
Curatele kan rust en zekerheid bieden. Door het instellen van deze maatregel kan voorkomen worden, dat men zichzelf benadeelt, of in een negatieve spiraal terecht komt, of dat anderen misbruik maken van de situatie.

Budgetbeheer

Bij budgetbeheer is er geen verantwoording schuldig aan de rechtbank. Dit geldt alleen bij een bewindvoering/curatele. U ontvangt maandelijks een overzicht van de door ons gedane betalingen en ontvangsten.

Voor budgetbeheer is een door beide partijen ondertekende overeenkomst vereist. Ook is een getekende machtiging noodzakelijk om in uw plaats op te kunnen treden als beheerder van uw inkomsten en uitgaven.

Voor meer informatie met betrekking tot  de administratie verwijzen wij u graag naar de volgende website: www.aobewindvoering.nl

© Copyright - A&O Service Center. Webdesign by PixelFris